• SECURITY

De bewaking wordt uitgevoerd door TeamSecurity sprl, avenue  Henri de Brouckère 1A - 1160 Brussel. 

Ministeriële vergunning, nr.16.0220.07. 
TeamSecurity sprl is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door de bewakingsagenten. 
Slachtoffers kunnen zich rechtstreeks wenden tot Ethias Rue des Croissières 24, 4000 Liège . 
Het polisnummer is 45232337.